ไม่มีกล้องจับผิดผู้ขับขี่บนถนนใน Footscray อีกต่อไป

หลังจากการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของกลุ่มผู้ประกอบการใน Footscray กับทาง Maribyrnong Council ปรากฏว่าทาง Council ยอมรับข้อตกลงโดยการถอดถอนกล้องที่ติดตั้งตามถนนในพื้นที่ Footscray ทั้งหมด 4 จุด ออกไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2011 ที่ผ่านมา
ความสุขยินดีและสบายใจได้กลับมาให้ชาว Footscray อีกครั้ง

ใครที่เคยได้รับใบสั่งหรือโดนจับภาพด้วยกล้องตามถนน ก็สบายใจได้แล้วว่า ต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
อย่างไรก็ดี ผู้ขับขี่ก็ควรจะปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด โดยไม่จอดในที่ห้ามจอด และขับรถอย่างระมัดระวัง เท่านี้เราก็ปลอดภัยจาก Inspector และผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนด้วยครับ